MEDIA

"האינסטגרם הציל את חיי" - כתבת תוכן במגזין ׳׳את׳׳

"מגשימה חלום" - כתבת תוכן בוואלה צרכנות

"מעצבים ברגע" - עונה 1, פרק 2 : צפון ת"א פינת סביון

מגזין ׳׳לאישה׳׳ - פרח בר